|
 

Llocs de treball de l'Ajuntament


En aquest espai, trobareu, detallada, la plantilla de treballadors de l'Ajuntament de Castellbisbal, agrupada per categories laborals (de major a menor). 


Plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castellbisbal corresponent al 2015
Aprovada amb els vots a favor del PSC i CiU i les abstencions d'AC i del PP, durant el Ple Ordinari de l'1 de desembre de 2014

 

PLANTILLA 2016

Plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castellbisbal corresponent al 2016

Aprovada durant el Ple ordinari del 30 de novembre de 2015


Personal funcionari

L'Ajuntament compta amb un total de 62 places de funcionaris, de les quals 49 estan ocupades i 13 resten vacants. 

 

1. Personal amb habilitació de caràcter nacional

  • 1 Secretària general. Categoria A1
  • 1 Interventora. Categoria A1
  • 1 Tresorer. Categoria A1. Vacant

 

2. Personal de carrera


2.1. Escala d'Administració General

2.1.1. Subescala Tècnica:

4 Tècnics d'Administració General. Categoria A1

 

2.1.2. Subescala Administrativa:

6 administratius (1 vacant). Categoria C1


2.2. Escala d'Administració Especial

2.2.1. Subescala Tècnica. Categories:

a) Titulats Superiors:

  • 2 arquitectes. Categoria A1
  • 1 enginyer superior. Categoria A1
  • 1 arxiver. Categoria A1

 

b)Tècnics de grau mig:

  • 2 arquitectes tècnics. Categoria A2
  • 3 enginyers tècnics (1 vacant). Categoria A2
  • 1 Tècnic mig Comptabilitat. Categoria A2
  • 1 Tècnic Medi Ambient. Categoria A2
  • 1 Tècnic Sanitat. Vacant. Categoria A2
  • 1 Tècnic Protecció Civil. Vacant. Categoria A2

 

c) Auxiliars Tècnics:

  • 1 delineant. Categoria C1
  • 2 inspectors d'Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis (1 vacant). Categoria C1

 

d) Serveis Especials. Policia Local

  • 1 sotsinspector. Categoria C1
  • 2 sergents. Categoria C1
  • 6 caporals. Categoria C2
  • 22 agents (6 vacants)

 

3. Personal eventual. Càrrecs de confiança

  • 1 Responsable del Desenvolupament Cultural, Patrimonial i Turístic
  • 1 Responsable de Serveis a la Ciutadania, Infància, Polítiques d'Igualtat i Salut Pública

 

Personal laboral

La plantilla de l'Ajuntament de Castellbisbal compta amb un total de 112 places reservades a personal laboral, de les quals 72 estan ocupades i 40, vacants.

 

1. Tècnics superiors

1 psicòleg. Categoria A1

 

2. Tècnics Grau Mig

  • 2 enginyers tècnics. Categoria A2
  • 1 coordinador d'esports. Categoria A2
  • 2 professors d'adults (2 vacants). Categoria A2
  • 19 professors de Música (6 vacants). Categoria A2
  • 5 treballadors socials (1 vacant). Categoria A2
  • 3 educadors socials (1 vacant). Categoria A2
  • 1 Tècnic Joventut. Categoria A2
  • 2 Tècnics d’Ensenyament (2 vacants). Categoria A2
  • 2 Tècnics de Cultura (1 vacant). Categoria A2
  • 3 Agents de Desenvolupament Local. Categoria A2
  • 1 Agent Promoció i Igualtat (vacant). Categoria A2

 

3. Tècnics auxiliars

  • 2 ajudants Serveis Administratius. Categoria C1
  • 13 administratius (3 vacants). Categoria C1
  • 1 Monitor Educació Física (vacant). Categoria C1
  • 3 Tècnics auxiliar Informàtica (1 vacant). Categoria C1
  • 1 Tècnic auxiliar Sistemes d’Informació Geogràfica (vacant). Categoria C1
  • 1 Tècnic auxiliar Comunicació. Categoria C1

 

4. Personal auxiliar

  • 1 Inspector d'obres. Categoria C2
  • 1 Treballadora familiar (vacant). Categoria C2
  • 13 auxiliars administratius (1 vacant). Categoria C2
  • 1 Dinamitzador juvenil (vacant). Categoria C2
  • 1 Dinamitzador esportiu (vacant). Categoria C2
  • 1 Dinamitzador Gent Gran. Categoria C2
  • 1 Dinamitzador cultural (vacant). Categoria C2

 

5. Personal d'oficis

  • 1 Oficial 1a. Manteniment. Categoria C2
  • 4 Oficials 1a. Paletes (2 vacants). Categoria C2
  • 2 Oficials 1a. Jardiners. Categoria C2
  • 1 Oficial 2a. Jardiner. Categoria C2
  • 9 peons d'obres (8 vacants). Agrup. professionals
  • 2 jardiners (1 vacant). Agrup.professionals
  • 8 conserges (1 vacant). Agrup. professionals
  • 2 vigilants (2 vacants). Agrup. professionals
  • 1 Treballadora de la Llar (vacant). Agrup. professionals
Last update 15.02.2016 | 04:32