Regidors Oposició

Retribucions establertes per als regidors de l'Oposició de l'Ajuntament de Castellbisbal i aprovades en la sessió extraordinària del Ple Municipal del dia 13 de juliol de 2015 .

Els regidors de l'Oposició percebran una indemnització de 440 € bruts per assistència efectiva a cadascuna de les sessions del Ple municipal , des de la data de presa de possessió del càrrec de regidors.

Les indemnitzacions per assistències a sessions seran del 50% en el cas de sessions per raó de continguts extraordinaris no resolutius com són l'aprovació d'actes per finalització de mandat, sorteig de meses electorals, Ple de constitució i altres situacions anàlgoques. És a dir, 220 euros bruts.

Darrera actualització: 06.03.2018 | 09:37
Darrera actualització: 06.03.2018 | 09:37