Presentació i memòries d’activitats

L’Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS) és el servei públic de l’Ajuntament de Castellbisbal especialitzat en la gestió, tractament, en la custòdia, divulgació, i consulta dels documents públics i dels documents privats del qual en tingui la custòdia.


L’Arxiu Municipal participa i promou millores en el Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament i actua per administrar, custodiar i donar accés al patrimoni documental que configura el fons de l’arxiu municipal. En aquest sentit una de les funcions fonamentals és permetre l’accés dels ciutadans als documents públics, d’acord amb la normativa vigent, per tal que puguin exercir els seus drets i oblitgacions.


Les diverses actuacions que es duen a terme a l’Arxiu tenen per objectiu que els documents que testimonien la nostra història, l’evolució històrica i social del poble es conservin de forma adequada per a les generacions futures i siguin accessibles per a qualsevol persona interessada o investigador.

Darrera actualització: 09.01.2015 | 16:36
Darrera actualització: 09.01.2015 | 16:36