Entre els documents de l'Arxiu

Aquesta secció, compartida amb la seva publicació al butlletí municipal Castellbisbal.cat , té per objectiu difondre cada dos mesos part del fons històric de l’ Arxiu Municipal . Els documents destaquen per estar relacionats amb fets significatius tant de la història de la nostra vila com a nivell nacional, així mateix retraten diversos aspectes de la vida dels nostres avantpassats.


A continuació us presentem l’últim document publicat, podeu consultar també tots els documents en les fitxes en format PDF .


Identificació del document

Arxiu: Arxiu Municipal de Castellbisbal

Fons / col·lecció: Ajuntament de Castellbisbal

Codi de referència: CAT AMCAS UD 52149

Nivell de descripció: Unitat Documental Composta

Títol: “Expediente de toma de posesión de los servicios propios del cargo de  médico titular de este municipio por el médico propietario Dr. Don Juan  Planas Rovira”

Dates: 18 de setembre de 1954 – 18 de setembre de 1985

Volum i suport: 1 dossier. Paper

 

Anàlisi del document i del seu context històric

Joan Planas Rovira va ser el referent de l’atenció sanitària a Castellbisbal des de 1947 fins el 1985, com a metge en exercici lliure i com a metge titular de Castellbisbal. És justament per la seva condició de metge titular de Castellbisbal que es va convertir en tot un referent.

Els metges titulars eren els facultatius contractats per a donar assistència als metges pobres i per donar compliment a altres serveis de control de la salut pública als respectius municipis. En concret al moment en què va començar a exercir el Dr. Planas, els metges titulars tenien la funció, entre d’altres, de prestar l’assistència medicoquirúrgica gratuïta a les persones que figuraven al padró de beneficència municipal, i la prevenció i defensa de la salut pública amb actuacions com el control de la salubritat, vacunacions, etc.

La figura de metge titular es va crear a inicis dels anys 30 del segle XIX amb l’objectiu de dotar als pobles d’un mínim servei que assegurés el control d’epidèmies i una assistència sanitària bàsica als pobres que fins aquell moment estava limitat a les actuacions de caritat de l’Església, excepte alguns primers hospitals com el de la Santa Creu de Barcelona que constituïa una primera infraestructura d’atenció sanitària amb la participació dels poders públics.

En el moment en què el Dr. Planas va començar a exercir (l’any 1947) encara s’estava vivint la postguerra amb les limitacions tant d’accés als medicaments, com en general amb una manca d’alimentació correcta que permetés una bona salut general, a més de serveis precaris d’atenció. De fet hem de recordar que Castellbisbal no va tenir un dispensari municipal fins el 1984, per tant l’assistència sanitària es feia a les cases particulars amb uns mitjans realment limitats.

L’expedient reproduït es correspon a la convocatòria de la plaça de metge titular en propietat. Entre el 1947 i 1955 el Dr. Planas la va cobrir en caràcter d’interí, i de ben segur els seus bons serveis van portar que totes les autoritats civils i eclesiàstiques, així com els caps de família signessin una sol·licitud a la Jefatura Provincial de Sanidad per tal que la plaça fos coberta per part del Dr. Planas. El 18 de febrer de 1957 va prendre possessió de la plaça de Metge titular exercint la medicina pública fins el 18 de setembre de 1985.

Darrera actualització: 06.11.2017 | 11:37
Darrera actualització: 06.11.2017 | 11:37