Subvencions a les empreses que contractin persones aturades de Castellbisbal

Convocatòria 2016-2019

Bases reguladores de la subvenció aprovada en el Ple Municipal del 25 de juliol de 2016
Bases de la convocatòria 2017, aprovades en la Junta de Govern Local del 25 de gener de 2017

Objectiu
Incentivar les empreses perquè contractin persones aturades de Castellbisbal mitjançant una subvenció que estarà destinada a cobrir totalment o parcial les despeses derivades dels costos salarials i de Seguretat Social de la persona contractada, durant els dotze primers mesos de contractació.

Subvenció
Es concedirà una subvenció a les empreses per a la contractació d'una persona aturada que estigui empadronada a Castellbisbal sempre que se li faci un contracte a temps complert i que, com a mínim, tingui una durada d'un any.

Import de la subvenció

  • 2.500 euros per contracte d'un any a temps complert.
  • En cas que el contracte tingui una durada superior a un any, 100 euros addicionals per cada mes de contracte.

Vigència de la convocatòria
Període 2016-2019 (4 anys).

Dotació màxima

  • L'Ajuntament destina 105.000 euros a aquesta iniciativa, al 2017.
  • Per al conjunt dels 4 anys (2016-2019), s'hi destinen 420.000 euros.

 Qui pot demanar la subvenció?
Autònoms, microempreses, pimes i grans empreses que tinguin el domicili fiscal o l'entitat fiscal a Castellbisbal.

Col·lectius de treballadors que han de contractar les empreses per rebre la subvenció

Per a més informació sobre aquest punt, consulteu les Bases de la convocatòria.

Quantitat de subvencions concedides a cada empresa
Cada empresa podrà rebre una subvenció. En els casos en què es contractin alumnes dels cursos de formació professionalitzadora, aquest límit podrà extendre's fins a tres.

Termini de presentació de sol·licituds

 

Darrera actualització: 23.11.2017 | 15:43