|
 

L'escola


Trets d’identitat

 • Escola oberta a la vila i integrada al seu entorn sociocultural
 • Consell escolar propi
 • Equip de professors amb rellevants trajectòries tant en el terreny pedagògic com en l’àmbit interpretatiu

 

Objectius generals

 • Multidisciplinarietat d’estils
 • Aprenentatge a través de diversos estils musicals (clàssic, pop, rock, jazz, tradicional...).
 • Calendari acadèmic
 • Projectes transversals
 • Sensibilització musical de 0 a 3 anys a l’Escola Bressol Municipal la Caseta
 • Professorat

 

Serveis

 • Banc d’instruments de l’AMPA
 • Aules d’estudi i assaig


Formacions obertes


Línies educatives

 
Si voleu contactar amb l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch feu clic aquí.
Last update 24.05.2016 | 12:27