|
 

Participa

 

La participació dels diferents estaments que componen la comunitat escolar en els centres educatius es fa a través del Consell escolar de centre.


A més d’aquests Consells Escolars de Centre hi ha:

 

Per altra banda els pares i mares poden canalitzar la seva participació en la vida dels centres a través de les AMPA.

Per facilitar el treball conjunt entre les diferents associacions existeixen les diferents Federacions d’Associacions de Mares i Pares que proporcionen assessorament tècnic i formació als socis per millorar la seva participació en la gestió educativa.

A Catalunya hi ha:

  • Federació d’associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)
  • Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes d’ensenyament secundari de Catalunya (FAPAES)

 

Last update 20.10.2015 | 05:15