|
 

El Projecte d'Anglès

 

Què és el Projecte d’Anglès?
Es tracta d’una iniciativa que té, com a objectiu prioritari, millorar la capacitat dels alumnes en l’ús i en la comprensió de la llengua anglesa.

 

Quan i com sorgeix la idea?
El Projecte d’Anglès neix com a resultat d’una petició feta per mares dels diferents centres educatius de Castellbisbal en la qual expressaven la seva inquietud pel nivell de coneixements de l’anglès dels seus fills.

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament va recollir aquesta proposta i va posar en marxa, durant el curs 2014-2015, el Projecte d'Anglès.

 

Dotació econòmica

  • Curs 2014-2015

Durant el curs 2014-2015, l'Ajuntament va destinar 37.000 € al Projecte d’Anglès que es van distribuir, a parts iguals, entre les escoles d’Educació Infantil i Primària i els Instituts de Secundària del municipi (escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure, IE les Vinyes i Institut Castellbisbal).

L’Ajuntament va concedir una subvenció de 7.400 € a cada un dels centres educatius esmentats.

  • Curs 2015-2016

De moment per al curs 2015-2016, només s’ha pogut fixar la dotació pressupostària per al primer trimestre de curs (setembre-desembre 2015) ja que els pressupostos de 2016 encara no estan aprovats i, per tant, no s’ha pogut definir la quantitat de diners que es destinaran a aquesta iniciativa, durant l’any vinent.

Per al primer trimestre del curs 2015-2016, es destinaran 12.500 euros que es repartiran, a parts iguals, entre els cinc centres que actualment participen en el projecte (escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure, IE les Vinyes i Institut Castellbisbal), de manera que cada un d’ells rebrà 2.500 euros.

 

Beneficiaris de les subvencions
Aquesta subvenció s'atorga a les AMPA de cada un dels centres educatius i són elles les que s’encarreguen d’organitzar el projecte i de gestionar els diners en col·laboració amb els equips directius de les escoles i instituts.

 

Finançament dels projectes a les escoles
La subvenció que l’Ajuntament concedeix a les AMPA no cobreix la totalitat del cost del projecte. És per això que les famílies dels alumnes, gràcies a les seves aportacions econòmiques a les AMPA es converteixen també en elements clau per fer real aquest projecte.

 

Com es fa realitat el projecte a cada escola?
Serà cada escola qui decidirà quines són les accions a realitzar per aconseguir l'objectiu del projecte: millorar la qualitat de l'anglès oral dels alumnes.

En aquest sentit, caldrà que les AMPA i els equips directius de les escoles es posin d'acord sobre les accions que es portaran a terme així com els alumnes que hi participaran

Last update 11.08.2015 | 13:57