Campanya Suport a l'estudiant

Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar. Ajuts de transport escolar no obligatori (de P-3 a 4t d'ESO)

2018

Aprovada en la Junta de Govern Local del 3 de maig de 2017
Termini de sol·licitud dels ajuts: del 15 de maig al 8 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

Nom de la campanya: Suport a l'estudiant
Objecte de la campanya: Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar, d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i d’ajuts per a transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària.

Tipus d'ajuts concedits

  • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar, d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
  • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
  • Altres ajuts escolars

Vigència: curs 2018-2019
Dotació pressupostària38.000 euros a càrrec del pressupost municipal 2018. D'aquests, 

  • 28.000 euros es destinaran a beques per a material escolar, sortides, activitats...
  • i 10.000 euros es destinaran a beques per a transport escolar.

Beneficiaris d'aquests ajuts
Ajuts per a material escolar, sortides i/o tallers i activitats amb cost addicional: els alumnes matriculats a l’etapa d’educació infantil, primària i secundària obligatòria dels centres educatius públics de Catalunya

Ajuts per a transport escolar: els alumnes matriculats a l’etapa d’educació infantil i primària dels centres educatius públics de Castellbisbal, que resideixin a les urbanitzacions on el Consell Comarcal del Vallés Occidental assigni el servei públic de transport escolar no obligatori.

Podran sol·licitar aquests ajuts els pares/mares o tutors/es de tot aquell alumnat que compleixin els dos requisits següents:

  • Els seus fills/es estiguin escolaritzats en qualsevol dels centres públics de Catalunya
  • Els seus fills/es estiguin empadronats al municipi de Castellbisbal

Excepcionalment, els/les menors poden estar escolaritzats en centres docents privats concertats, quan aquesta escolarització s’efectuï per resolució expressa de la Delegació Territorial d’Educació o del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, caldrà justificar-ho

Per ser beneficiari dels ajuts referits al servei públic de transport escolar no obligatori:

  • estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
  • estar donat d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Presentació de sol·licituds: a través de l’imprès de sol·licitud que facilitaran els centres escolars o les Oficines d’Atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Castellbisbal. També podeu descarregar els formularis des del web municipal, mitjançant els documents que trobareu a la columna dreta d'aquesta pàgina.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 18.06.2018 | 15:01