Horts urbans

L'Ajuntament ha posat en marxa un projecte per crear un espai d'horts urbans a Castellbisbal

Què són els horts urbans?

A l'Ajuntament, entenem els horts urbans com uns elements que combinen la funció productiva associada a l'autoconsum amb funcions socials, ambientals, educatives, culturals o de salut, entre d'altres. A més, creen espais de socialització, d'autoocupació i de lleure per a la ciutadania.

En relació amb l'espai urbà, els horts urbans en faciliten l'ús social, l'enriqueixen amb biodiversitat, en milloren la qualitat ambiental i el fan més saludable.

Procés de participació ciutadana

Per tal que tot això sigui possible i amb l'objectiu que els horts urbans arrelin al municipi i comptin amb la complicitat dels veïns, la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha desenvolupat un Procés de Participació Ciutadana per desenvolupar el projecte dels horts urbans.

Sol·licitud de parcel·les

Voleu optar a tenir un hort urbà municipal? Mitjançant els següents enllaços podreu tramitar la sol·licitud de llicències per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà municipal a Castellbisbal:

Normativa aplicable

Més informació

Poseu-vos en contacte amb el  Departament de Medi Ambient .