Prevenció de residus

La gran quantitat de residus que generem actualment ha esdevingut un greu problema ambiental ja que comporta uns processos de tractament molt complexos i costosos. Des del punt de vista mediambiental, el millor residu és aquell que no es genera. Per tant, la prevenció o reducció dels residus esdevé l’opció prioritària en la gestió dels residus.

Entenem per prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la seva perillositat:

  • Reducció en origen: minimització en les fases de disseny, producció, distribució o consum de l'ús de substàncies tòxiques i de matèries primeres.
  • Reutilització: el fet de tornar a usar un producte, ja sigui per a la mateixa funció inicial o una altra d'alternativa, en la seva forma original i sense cap modificació. Donat que no es requereix una transformació del producte, és més aconsellable que el reciclatge, ja que evita que l'objecte es converteixi en residu quan finalitzi definitivament el seu cicle de vida.


A Castellbisbal ja fa molts anys que es desenvolupen accions concretes per promoure la prevenció dels residus en els diversos àmbits i sectors del municipi. Moltes aquestes accions es recullen al Pla Local de Prevenció de Residus de Castellbisbal que esdevé una eina molt útil per avançar en la prevenció de residus al municipi.


Campanyes de prevenció de residus i consum responsable

 

Darrera actualització: 02.06.2015 | 04:06