Què és la participació ciutadana?

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. Quan parlem de participació ciutadana parlem d'influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania sinó de traspassar-los el poder.

La participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.

La participació es pot aplicar a qualsevol política, però per obtenir una bona resposta de la població no es pot estendre a totes les polítiques sinó que cal fer-ne una selecció.

No hi ha fórmules predeterminades per a la participació ciutadana. Existeixen diferents experiències i s'han plantejat diferents mecanismes, però l'ideal és per a cada cas buscar quin és el mecanisme que més s'adequa a les nostres necessitats o bé dissenyar-ne un de propi.

Per tal de formalitzar els processos de participació al nostre municipi, estem desenvolupant un document de diagnosi de participació a Castellbisbal que serà la base del futur Reglament de participació Ciutadana en el qual s'establiran els diferents mecanismes i es reconeixeran els drets dels ciutadans/es i les entitats a la participació.

Darrera actualització: 28.03.2014 | 19:04
Darrera actualització: 28.03.2014 | 19:04