Taula Territorial per la Qualitat de l'Aire

Membres

A més de Castellbisbal, aquesta taula la conformen 11 municipis més

 • Martorell
 • Sant Andreu de la Barca
 • Cervelló
 • Corbera de Llobregat
 • La Palma de Cervelló
 • El Papiol
 • Molins de Rei
 • Pallejà
 • Sant Vicenç dels Horts
 • Torrelles de Llobregat
 • Santa Coloma de Cervelló

També hi estan integrats l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Antecedents

Es va posar en marxa per tal de recuperar l’antiga taula de municipis en defensa d’una major qualitat de l’aire a la zona mig de la comarca del Baix Llobregat, afectada per problemes de contaminació comuns i compartits: indústria pesada, grans infrastructures (A2, AP-7 i AVE), etc. que fan d’aquest àmbit una zona especialment sensible i amb singularitat pròpia que va quedar diluït dins la taula de la conurbació de Barcelona creada per la Generalitat o la creada per la pròpia AMB.

Objectius

 • Posada en pràctica d’accions conjuntes per a millora de la qualitat de l’aire, de forma que es pugui tenir més força i millors resultats.
 • Intercanvi de coneixements i d’experiències entre els municipis en aquest àmbit.
 • Coordinació per tal de demanar ajuts de forma conjunta.
 • Elaboració d’un Pla d’acció conjunt per a la millora de la qualitat de l’aire per unificar esforços i aconseguir millors resultats.

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un pla d’accions concretes per tal de donar suport a la millora i el restabliment de la qualitat de l’aire del municipi respecte els contaminants NO 2 i PM 10 . Aquest text inclou un inventari d’emissions per als diferents sectors i un diagnòstic de la qualitat de l’aire del municipi.

Normativa aplicable

La Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa, preveu l’elaboració de Plans i programes dirigits a disminuir els valors límits dels contaminants presents en les aglomeracions urbanes.

La seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol és el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. En ell s’estableix que els municipis de més de 100.000 habitants que superin els valors límits establerts a l’annex 1 del mateix R.D. 102/2011, han d’elaborar, d’acord amb l’article 16.2 de la Llei estatal 34/2007 i l’article 24.6 del propi R.D. 102/2011, un Pla pel compliment i millora dels objectius de qualitat de l’aire.

Atenent a les dades de qualitat de l’aire i a la normativa europea, a Catalunya, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, amb data de 23 de maig de 2006, que declarava els 40 municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen a les Zones de Qualitat de l’aire 1 i 2, Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric per als contaminants NO2 i PM10.

En data 10 de juliol de 2007, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjançant el Decret 152/2007, el Pla d’actuació 2007-2010 per millorar la qualitat de l’aire d’aquests municipis. Aquest Pla d’actuació, preveu una millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE). Els municipis estan distribuïts en les dues zones establertes pel Decret 226/2006.

D’acord amb l’article 5 de les seves determinacions, el Pla d’Actuació 2007-2010 va expirar el 31 de desembre de 2009. El Decret 203/2009 permetia al Govern prorrogar aquest pla d’actuació fins l’aprovació d’un nou pla.

El document base del nou Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015, es va presentar el 22 de setembre de 2011 i es va aprovar el 23 de setembre del 2014 mitjançant l’ACORD GOV/127/2014, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

 

Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (2008-2014-2020)

Aquest nou Pla ha de restablir els nivells de qualitat de l’aire per als contaminants de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per als 40 municipis de la zona de protecció especial.

Dins la zona de protecció especial 6 municipis superen els 100.000 habitants: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet.

Darrera actualització: 24.04.2018 | 17:46
Darrera actualització: 24.04.2018 | 17:46