Protecció de la Salut

La protecció de la salut és el conjunt d’actuacions de gestió, vigilància i control destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana. Les actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la salut ocupen de forma continuada un lloc central de les polítiques públiques sanitàries municipals.

Té, en definitiva, l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de les persones.

Existeixen diferents programes en el marc de les línies d’actuació de competències municipals en l’àmbit de la protecció de la salut.

 

Gestió del risc per la salut de les aigües de consum públic

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha analitzat la font de Can Campanyà, la font del Canal i la font de la Fullaraca, al terme municipal de Castellbisbal. Consulteu el resultat de les anàlisis .

Darrera actualització: 19.02.2016 | 09:11
Darrera actualització: 19.02.2016 | 09:11