Campanyes de Seguretat

 

Amb una programació preestablerta es planifiquen una sèrie de serveis coordinats durant els diferents torns. La durada dels mateixos pot variar des d’uns dies fins a varis mesos.

 • Comprovació de les assegurances i ITV dels vehicles.
 • Conscienciació de l’ús dels cinturons de seguretat i ús de les cadiretes infantils.
 • Prevenció de situacions de distracció al volant per l’ús del telèfon mòbil.
 • Control de ciclomotors.
 • Ús d’armilles reflectores pels vianants per carretera.
 • Vigilància d’ús correcte de les zones de càrrega i descàrrega.
 • Dispositius preventius de alcoholèmies.
 • Seguretat ciutadana amb identificació selectiva de vehicles a les urbanitzacions i polígons industrials.
 • Porta’l lligat , campanya destinada als propietaris de gossos, quan els porten pel carrer.
 • Serveis especials de seguretat ciutadana coordinats amb Mossos d’Esquadra.
 • Al període de risc d’incendis forestals, campanya de prevenció, vigilància i actuació immediata.
 • Durant l’època de caça, vigilància de les zones de seguretat i control dels caçadors.
 • Millores a la carretera C-243c
 • Actuacions urbanístiques al centre urbà
 • Revetlles Revetlles amb precaució

  Campanya de sensibilització per garantir la seguretat durant les revetlles de Sant Joan.

 • Campanyes anuals

  Amb una programació preestablerta es planifiquen una sèrie de serveis coordinats durant els diferents torns. La durada dels mateixos pot variar des d’uns dies fins a varis mesos.
  Operativament, la nostra Policia Local, està en condicions de dur a terme campanyes de forma immediata, davant de situacions o incidents que així ho requereixin.

 • Seguretat Ciutadana Educació viària

  L'educació viària sorgeix com un procés armonitzador d’actituds i conductes que afavoreixen la convivència dels ciutadans. En aquest sentit, els comportaments vials han d’incloure els principis que fomentin la tolerància, solidaritat, respecte, responsabilitat, i en definitiva un marc per afavorir les relacions humanes en les vies públiques.

Darrera actualització: 02.06.2015 | 18:48
Darrera actualització: 02.06.2015 | 18:48