|
 

Contractacions

 

                                                                 

  Contractes establerts          Campanyes als mitjans                   Pagament als

     per l'Ajuntament                      de comunicació                             proveïdors

 

 

Per conèixer les licitacions en curs així com la composició de les meses de contractació i d'altres dades referides a la contractació per part de l'Ajuntament de Castellbisbal, podeu accedir al Perfil del contractant

A continuació, us presentem els contractes formalitzats per l'Ajuntament de Castellbisbal (majors i menors). Accedint a cadascun dels contractes, obtindreu tota la informació referida a la formalització del contracte així com als imports, contractistes, a les pròrrogues i modificacions del contractes (si n'hi ha hagut) i a les licitacions anul·lades i a les resolucions anticipades, en cas que s'hagin produït.

Filtrar resultats

Last update 22.06.2017 | 11:28