Presentació de factures

Amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, s'estableix l'obligació dels proveïdors a presentar factura electrònica per l'entrega de béns o prestació de serveis a les administracions públiques.

Actualment, i per la potestat que atorga la norma anteriorment relacionada, a l’Ajuntament de Castellbisbal demanem a tots els proveïdors que ens facin arribar totes les factures en format electrònic.

Podeu presentar les vostres factures electròniques mitjançant el tràmit corresponent

Per agilitzar la tramitació de les factures electròniques, és obligatori indicar els codis DIR3 que en el cas de l’Ajuntament de Castellbisbal són els següents:

Oficina comptable L01080543
Òrgan gestor L01080543
Unitat tramitadora L01080543

Les factures expedides pels proveïdors han de contemplar els següents requisits:

  • Dades identificatives de l’Ajuntament (nom i CIF)
  • NIF
  • Dades registrals (persona jurídica)
  • Adreça completa
  • Número i data de la factura
  • Descripció explicativa del bé, el subministrament o el servei
  • Servei o departament que ha efectuat l’encàrrec i identificació de la persona que el va realitzar
  • Dades del compte bancari haurà de fer-se l’abonament
Darrera actualització: 14.04.2022 | 13:43