Al·legacions i recursos a sancions de trànsit

Dilluns, 29 de setembre de 2014 a les 11:28

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o bé recursos a una sanció per una infracció de trànsit.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

La notificació de la resolució s'ha de fer en el termini màxim d'1 any des de la presentació de les al·legacions.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el tex refós de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (LSV) i els arts. 25 a 31 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

RDL 339/90, de 2 de març(LSV) i l’art. 15 del RD 320/94, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Servei responsable:

Seguretat Ciutadana

Cal aportar:

  • Fotocòpia de la denúncia
  • Documents justificatius o de prova

    Qualsevol altra documentació que considereu pertinent per fonamentar les al·legacions.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 26.11.2021 | 13:19