Autorització sanitària de funcionament per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 10:00

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària de funcionament per als establiments no sanitaris ubicats al municipi dedicats al tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Sanitat i Salut Pública

Cal aportar:

 • Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments.

  La memòria ha d'incloure, com a mínim, la documentació següent:
  a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
  b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
  c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
  d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
  e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador.
  f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.
  g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària.
  h) Document de consentiment.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.12.2023 | 17:26