Autorització administrativa de pas pel municipi

Dimecres, 1 d'octubre de 2014 a les 16:23

Aquest tràmit permet a una entitat o club esportiu sol·licitar la realització d'una activitat de pas dins el terme municipal, sempre i quan no estigui sotmesa a la Llei d'espectacles. En aquest cas caldrà la tramitació de l'oportuna llicència.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Servei responsable:

Seguretat Ciutadana

 

Cal aportar:

 • Sol·licitud on s'ha d'informar del dia i hora programada per a l'activitat

  Així com recorregut previst i nombre de participants (aproximats)

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI, NIE o passaport o bé dades i autorització de la persona que la representi

 • Altra documentació justificativa

  o d'altres dades rellevants per a la tramitació de la sol·licitud.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 26.11.2021 | 13:17