Canvi de titularitat d'una activitat classificada

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 12:27

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament la transmissió de les llicències ambientals i dels efectes de les comunicacions ambientals.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini de resolució és d'un mes, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut el termini d'un mes a comptar de la data de comunicació sense que l'Ajuntament hagi notificat la no procedència de la transmissió, aquesta es considerarà plenament eficaç.

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

  • Document en què es materialitza la transmissió

    Públic o privat

  • Imprès de sol·licitud del canvi de titularitat d'una activitat classificada

    Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

  • En cas d’actuar com a representant legal, justificació de disposar de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 01.12.2021 | 08:29