Canvi no substancial en activitats autoritzades

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 16:37

Aquest tràmit permet comunicar a l'ajuntament les modificacions no substancials que tinguin incidència en el medi ambient de les activitats subjectes a llicència ambiental. Les modificacions es podran dur a terme si l'òrgan ambiental les considera no substancials o si no manifesta el contrari en el termini d'un mes.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 10; 500€

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Indústria i Activitats
 

Cal aportar:

  • Cal aportar la documentació que correspongui en funció de l'abast de la modificació.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.06.2022 | 11:58