Certificat de serveis prestats a l'Ajuntament

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 16:52

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica que una determinada persona ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 21.3 Llei 39/2015).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública

Servei responsable:

Recursos Humans

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.11.2021 | 13:39