Petició d'informació gràfica del territori

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 11:40

Aquest tràmit permet fer la sol·licitud d'informació gràfica de plànols parcel·laris.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 18

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit, no es contempla

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Planejaments

Observacions:

La resposta serà en format digital.
 

Cal aportar:

  • Identificació de la finca (referència catastral)

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.11.2021 | 12:58