Acte de control inicial o periòdic per activitats classificades

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:31

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament que dugui a terme l'acte de control inicial o els controls periòdics de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

100 €: per cada visita que excedeixi a la primera per llicència ambiental; 70 €: per cada visita que excedeixi a la primera per comunicació ambiental

Termini de resposta:

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud en funció de la disponibilitat del servei

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental i de Prevenció i Seguretat en matèria d’Incendi; Llei 20/2009

Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de l'acte de control d'activitats classificades

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Certificat del tècnic director de l’execució del projecte

  El document ha d'acreditar l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions
  al projecte autoritzat i a la normativa d’incendis, si escau

 • Document del tècnic director de l’execució del projecte

  El document ha d'indicar durant quan de temps es realitzarà el
  funcionament en proves i les actuacions que cal dur a terme durant aquest període de proves, si escau

 • Còpia de l’acta de control inicial i les actes de control periòdic,

  En cas que sigui necessari

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 10:21