Alta en el Registre d'Habitatges de Protecció Oficial

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 09:41

Aquest tràmit permet inscriure’s al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, pas previ per poder participar en els processos d'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial.

Qui ho pot sol·licitar?

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar?

En termini
No existeix un període específic.

Cost

Gratuït

Servei responsable

La inscripció és gratuïta i s'ha de formalitzar davant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  mitjançant aquest enllaç web: https://www.registresolicitants.cat/registre/. Un cop s’hagi formalitzat la inscripció i per poder validar-la, s’haurà d’aportar tota la documentació requerida al Servei Local d’Habitatge de Castellbisbal.

Cal aportar:

 • Acreditació de la identitat

  Original i fotocòpia del DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable

  Original i fotocòpia

 • Certificat d'empadronament

  Certificat d'empadronament de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència

  Declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Servei Local d'Habitatge. Dilluns i dimecres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h. Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h. AGOST. Tancat de l'1 al 31 d'agost. Cal concertar entrevista

Darrera actualització: 08.02.2024 | 14:12