Alta o modificació de creditors de l'Ajuntament

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

L’Ajuntament de Castellbisbal únicament podrà dur a terme els pagaments dels creditors que hagin presentat prèviament el corresponent document d’alta o modificació de creditor correctament complimentats i originals.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 21.3 Llei 39/2015).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Serveis Econòmics

Cal aportar:

  • Alta o modificació de creditor

    Em paper, presenteu-lo amb les signatures sol·licitades. Electrònicament, amb la signatura electrònica del creditor i obligatoriament acompanyat del justificant o certificat bancari original electrònic.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'oficina de suport en matèria de registres de l'Ajuntament de Castellbisbal (av. Pau Casals, 9). També es pot enviar mitjançant correu administratiu a través d'una oficina de Correus o altres sistemes d'acord amb la Llei que permetin l'enviament en paper.

Darrera actualització: 03.12.2021 | 10:19