Cita amb el servei de mediació hipotecària

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 12:29

Aquest tràmit permet demanar una cita per ser atesos pel servei de mediació hipotcària adreçat a les persones que no poden fer front al pagament dels prèstecs hipotecaris i es troben, per tant, en risc de perdre el seu domicili habitual.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

DECRET 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum; LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. (DOGC núm. 6928 publicat el

Servei responsable:

Oficina d'assistència en matèria de registre - Oficina d'Atenció Ciutadana

Observacions:

Per a més informació, es pot consultar la web de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya
 

Cal aportar:

  • Imprès específic de sol·licitud degudament complimentat
  • Dades identificatives dels titulars (física-DNI/NIE)
  • Escriptura de compra
  • Escriptura del prèstec
  • Document de l'entitat financera de l'estat del prèstec actualitzat

    Cal indicar: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del prèstec, tipus d'interès actual i import de les quotes.

  • Certificat d'empadronament (convivència)
  • Certificat d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del prèstec
  • Notificacions del jutjat rebudes

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 17.12.2021 | 09:48