Comunicació de desperfectes i objectes abandonats a la via pública, avaries de clavegueram, enllumenat i fuites d'aigües

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

Aquest tràmit permet comunicar qualsevol incidència o desperfecte que afecti a la via pública o al mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils, senyals de trànsit, jardineres, fonts, pilones...), així com neteges o recollida d'escombraries o mobles, per tal que l'Ajuntament procedeixi a la seva reparació, recollida o substitució.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Públiques

Observacions:

Aquest tràmit es pot realitzar mitjançant la APP Castellbisbal

Cal aportar:

  • Instància genèrica

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.11.2021 | 12:48