Denúncia per distribució de publicitat directa

Dijous, 29 de maig de 2014 a les 17:09

Segons la normativa, la bústia és un bé privat i les empreses distribuïdores de material publicitari han d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies en les quals els propietaris indiquen expressament la voluntat de no rebre-la, per exemple mitjançant un adhesiu. Si s'ha vulnerat aquesta voluntat expressa, els propietaris podran denunciar les empreses distribuïdores. Les persones responsables són les empreses o entitats que realitzin la distribució i la persona física o jurídica anunciada

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança de civisme i convivència de Castellbisbal

Servei responsable:

Seguretat Ciutadana i Secretaria

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 26.11.2021 | 12:31