Denúncia sanitària

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet presentar a l'Ajuntament una denúncia, reclamació o incidència relacionada amb les condicions de seguretat de l'activitat alimentària d'un establiment: producció, transformació, elaboració, envasament i conservació, transport, emmagatzematge, distribució i venda d'aliments i de productes alimentaris.

Qui ho pot sol·licitar:

Consumidor
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Sanitat

Cal aportar:

  • Documentació rellevant per a complementar la denúncia presentada

    En cas d'aportar mostra, aquesta només serà utilitzada per completar la informació que es descriu a la sol·licitud i no serà analitzada atès que les mostres han de ser recollides conforme la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Can Margarit. C. Major, 103. Horari: dilluns a divendres, de 08.00 a 14.30 h; dimarts i dimecres, de 16.00 a 18.00 h; juliol i agost, només matins

  • Telefònicament

    Tel: 93 772 00 55 (dilluns a divendres, de 08.00 a 14.30 h; dimarts i dimecres, de 16.00 a 18.00 h; juliol i agost, només matins)

Darrera actualització: 1.12.2021 | 10:09