Llicència d'ocupació de la via pública per activitats econòmiques (atraccions, casetes, quioscs, xurreries, gelateries...)

Divendres, 5 de juny de 2020 a les 08:15

Aquest tràmit permet obtenir autorització per ocupar temporalment o permanent el domini públic en cas de casetes, parades, quioscos, xurreries, gelateries i d'altres similars.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 16

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Arts. 5- 6 i Art. 84 a 104 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions públiques

Arts. 3 a 5 i 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Ordenança de Convivència Civisme i Convivència Ciutadana de Castellbisbal, arts. 21 a 74, a on es regula l’ús dels bens de domini públic de titularitat municipal.

Servei responsable:

Seguretat Ciutadana

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud

 • Plànol o fotografies de l’espai

  Indicació de l'espai concret, façana afectada, voltants, mobiliari públic i distribució en l’espai amb la zona clarament marcada i amb la seva relació en metres.

 • Relació dels elements o mobiliari que s’hi volen posar i les seves característiques

  Indicant el nombre d’elements, numero de mòduls, fotografies, catàlegs, etc.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d'Atenció Ciutadana Av. Pau Casals, 9. 08755 Castellbisbal

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 02 25 (dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h)

Darrera actualització: 14.12.2023 | 17:29