Reclamació, queixa o denúncia de consum (OMIC)

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 08:55

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

Qui ho pot sol·licitar:

Consumidor
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Segons la normativa vigent.

Normativa bàsica d'aplicació:

Codi de consum de Catalunya
Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum

Servei responsable:

Consum

Observacions:

La persona consumidora ha de reclamar demanant un full oficial de reclamació/denúncia en el mateix
establiment a fi de deixar-hi constància escrita. Un cop emplenades les dades, cal que s’adjuntin tots els documents rellevants relacionats amb la denúncia

Cal aportar:

  • Pel que fa a les queixes i reclamacions:

    Cal la presentació prèvia de la queixa o reclamació a l’empresari.
    Si la persona consumidora no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes des que l’empresari n’ha tingut coneixement de la formulació, pot trametre el full oficial degudament emplenat a la OMIC Castellbisbal, juntament amb fotocòpies de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

  • Pel que fa a les denúncies:

    La persona consumidora l’ha de remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que escaiguin, al Servei Públic de Consum OMIC Castellbisbal
    En el cas que es tracti d’una denúncia en relació amb una activitat professional subjecta al règim de col·legiació, la persona consumidora la pot remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que s’escaiguin, al col·legi professional en el qual estigui col·legiat l’empresari.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 26.11.2021 | 14:33