Sol·licitud de certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència)

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 12:18

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència amb anterioritat), de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de convivència) o d'una persona difunta que residia en un domicili, d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Reial Decret 1690/1986, de Reglament de població i demarcació territorial de les Entitats Locals; Reial Decret 2612/1996, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals

Servei responsable:

Oficina d'assistència en matèria de registre - Oficina d'Atenció Ciutadana

Cal aportar:

  • Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 01.12.2021 | 09:39