Sol·licitud de participació en processos selectius

Dimecres, 19 de gener de 2022 a les 09:00

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l’Ajuntament de Castellbisbal.

Qui ho pot sol·licitar

Ciutadania.
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar

En termini.
No existeix un període específic.

Cost

El preu d'aquest tràmit és de 18,60 €, tal i com s'estableix a la taxa per drets d'examen corresponent. Queden exemptes les persones que acreditin estar en situació legal d'atur o de discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Els processos selectius relatius a la provisió temporal d’un lloc de treball mitjançant comissió de serveis, mobilitat... estan exempts del pagament de la taxa.

Termini de resposta

Màxim d'un mes a partir de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

Normativa bàsica d'aplicació

Segons les condicions de la convocatòria.

Servei responsable

Recursos Humans.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada, que reuneixi els requisits exigits en les bases de la convocatòria a la qual es vol participar.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar el formulari emplenat al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 06.03.2023 | 13:26