Sol·licitud del carnet d'alberguista

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet obtenir el carnet d'alberguista, document imprescindible per allotjar-se a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya - XANASCAT -, i a les instal·lacions de la Internacional Youth Hostel Federation (IYHF) arreu del món.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons la modalitat: Carnet d'alberguista jove (de 14 a 29 anys): 5 €; Carnet d'alberguista adult (majors de 30 anys): 10 €; Carnet d'alberguista familiar (parelles amb fills menors de 18 anys): 18 €; Familía nombrosa o monoaprental: Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Joventut

Observacions:

És vigent durant un any natural a partir de la data d'expedició.

Cal aportar:

  • Justificant de pagament
  • Per als menors de 18 anys autorització paterna o del tutor legal

    Juntament amb l'original i còpia del DNI de la persona que autoritza

  • DNI, NIE o passaport original del pare o de la mare i el llibre de família o equivalent
  • Títol de família nombrosa o família monoparental

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La tramitació del carnet d'alberguista és presencial i es du a terme al Punt d'Informació Juvenil (av. Pau Casals, 16) en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 hores. Mentre duri el confinament, el PIJ no oferirà aquest tràmit

Darrera actualització: 1.12.2021 | 08:47