Sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar (INFO4)

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 15:05

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que emet la Generalitat de Catalunya per acreditar que
una persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars, tant en els casos de reagrupament familiar, com per a la renovació de les autoritzacions de residència.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Preu variable

Termini de resposta:

El termini legal d'emissió de l'informe és de quinze dies des de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Patrimoni urbà

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud

 • Imprès oficial del Departament de Benestar Social i Família

 • Passaport del reagrupant

  Document original

 • NIE del reagrupant

  Document original

 • NIE de les persones a qui cal renovar l'autorització de residència

  Documents originals.
  Només en cas que l’informe sol·licitat tingui per objecte la renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar.

 • Documentació acreditativa d'ocupació de l'habitatge pel sol·licitant

  Fotocòpia de l'escriptura, del contracte de lloguer o altre document que ho acrediti

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Can Margarit (c. Major, 103). De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Darrera actualització: 01.12.2021 | 10:02