Sol·licitud per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà municipal

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet sol·licitar una parcel·la d'hort urbà del municipi.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït; En cas de resultar adjudicatari d'un hort urbà seran 40€ a l'any (per a parcel·les de 25 m2) i 75€ a l'any (per a parcel·les de 50 m2)

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança fiscal número 35 reguladora de la taxa sobre atorgament d'autorització d'ocupació i ús temporal de les instal·lacions d'horts urbans municipals; Reglament dels horts urbans

Servei responsable:

Medi Ambient

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 23.10.2023 | 12:26