Targeta d'armes tipus A/B (4a categoria)

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 08:45

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit, és a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) com del tipus B (carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes).

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Reglament d’armes aprovat pel RD 137/1993, de 29 de gener

Servei responsable:

Seguretat Ciutadana

Cal aportar:

 • Imprès de targeta d’armes

  Es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria.

 • Fotocòpia de la documentació tècnica de l’arma

  Ha d’especificar-ne el número d’identificació i les característiques tècniques.

 • Factura de compra
 • Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Podeu aportar la documentació degudament complimentada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 26.11.2021 | 12:40