Finestreta Única Empresarial (FUE)

Del 17 de març de 2014 al 16 de març de 2024 a les 18.57 h

Té per objectiu reduir les barreres a l’activitat econòmica i la simplificació administrativa prioritzant la tramitació electrònica. Per aconseguir-ho, calia determinar un model jurídico-organitzatiu que emmarqués els treballs amb rigor i suficiència normativa i definís una solució tecnològica

Aquest és un projecte multidisciplinar a nivell de tot Catalunya, dirigit per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i amb la participació del Consorci AOC, l’OGAU (Generalitat), Diputació de Barcelona, Servei de Prevenció d’Incendis (Bombers) i ajuntaments de Castellar del Vallès i de Castellbisbal.

Castellbisbal és municipi pilot a Catalunya (juntament amb Castellar del Vallès) per a la implantació de la tramitació electrònica d’activitats via e-tram.

L’OGE està validant un sistema per constituir-se com a Finestra Única. El gran avantatge és que donarà una informació global acurada i la possibilitat de tramitació de la majoria de tràmits que cal efectuar, no tan sols d’activitats sinó de constitució d’empresa, legals, fiscals, de seguretat industrial, de treball, de salut, municipals, etc. Tot això serà de forma telemàtica. Quan l’aplicatiu estigui disponible, us adjuntarem el link.

Darrera actualització: 17.03.2014 | 18:59