Semàfor de la sequera

El protocol d'actuació per situació de sequera comprèn tot un seguit de fases. Durant la vigència d’aquests estats, s’adopten mesures correctores per a intensificar l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua d'una manera més efectiva en tots els usos. Aquestes mesures s'apliquen progressivament i de manera seqüencial en funció de l'escenari en què ens trobem, amb l’objectiu d’allargar les reserves hídriques i retardar al màxim l'entrada a l'escenari d'emergència.

NORMALITAT
Les demandes estan garantides. No hi ha evidència de possibles desajustos a curt i mig termini.

PREALERTA
Es detecten evidències de sequera i s’activen mesures preventives, que no comporten limitacions a les persones usuàries. En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 60%. 

ALERTA
Mesures en fase d'alerta
Donada l’escassedat de recursos hídrics s’adopten mesures d’estalvi a l’abastament i restriccions parcials a la resta d’usos. En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 40%. 

Llegiu aquí el Ban municipal de mesures extraordinàries per estat d'alerta per sequera hidrològica (Desembre 2022)

EXCEPCIONALITAT (FASE ACTUAL)
Mesures en fase d'excepcionalitat
Donat l’agreujament en l’escassedat de recursos hídrics s’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 25%. 

Llegiu aquí el Ban municipal de mesures extraordinàries per estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica (Març 2023)

EMERGÈNCIA
Mesures en fase d'emergència
Es generalitzen, davant la manca de recursos hídrics, les restriccions a tots els usos per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari. En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 16 %.

Darrera actualització: 13.06.2023 | 12:17