Acta de la Junta de Govern Local del 17 d'agost de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Pròrroga del contracte de manteniment dels edificis municipals

Ajuts als centres escolars públics de Castellbisbal per l’adquisició de llibres, material de text i material escolar

Justificació econòmica en relació als ajuts de menjador escolar municipals per al curs 2015/2016

Adjudicació de les obres de substitució de lluminàries obsoletes per lluminàries de tecnologia LED del nucli antic urbà

Inici del procediment per a la conversió de la Junta de Compensació del polígon industrial Ca n’Estaper en Junta de Conservació

Finançament del Programa complementari de garantia de la cohesió social 2015 del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acceptació del preacord següent per a les obres d’urbanització del carrer La Lluna de Castellbisbal, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal per finançar el servei d’atenció domiciliària 

Aprovació de la certificació primera i última de les obres de la primera fase d’actuació de la restauració de l’Ermita de Sant Joan de Benviure

Convocatòria de subvencions per als propietaris d’habitatges adscrit a la borsa de lloguer social

Aprovació dels convenis subvencionals:


Ratificació de decrets

Aprovació del convei subvencional amb l'AMPA de l'Escola Municipal de Música

Arrendament de les Sales Parroquials, del Teatret i del Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç

Concessió de llicències municipals d’activitats recreatives no permanents desmuntables

Convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació i Desenvolupament

Participació a la convocatòria del “Programa de carrils bici”

Concórrer en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC

Ratificació d'un decret

 
 
 

 

 

 

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:47