Grup Municipal Junts per Catalunya Castellbisbal

Regidora

Assignació econòmica

Fixada per acord del Ple Municipal del 22 de juliol de 2019.

  • Component fix: 1.500 €
  • Component variable: 900 €/regidor = 900 euros 
  • Total assignació econòmica: 2.400 euros/any

Podeu consultar les justificacions econòmiques a l'apartat de subvencions del web municipal.

Dades de contacte

 juntsxcastellbisbal@gmail.com
@juntsxcatcastellbisbal
@jxCatPota_rojos
juntspercastellbisbal

Recull d'articles publicats al butlletí municipal

Darrera actualització: 29.12.2021 | 08:58