Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés

Regidors

Assignació econòmica

  • Component fix: 1.500 €
  • Component variable: 900 €/regidor = 4.500 euros 
  • Total assignació econòmica: 6.000 euros/any

Dades de contacte

www.castellbisbal.socialistes.cat

adreça electrònica: castellbisbal@socialistes.cat

Facebook: http://facebook.com/PSCCastellbisbal

Twitter: http://@Castellbisb_PSC


Recull d'articles publicats al butlletí municipal

Darrera actualització: 24.02.2020 | 12:27