Comissió Interdepartamental de seguiment per a l'Ús de la Llengua Catalana

Comissió de seguiment

Funcions

  • Analitzar el compliment i el desplegament del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Castellbisbal.
  • Actualitzar, ampliar o revisar el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Castellbisbal.
  • Informar periòdicament del grau d’aplicació d’aquest Reglament perquè la corporació prengui les mesures oportunes per garantir-ne el compliment.

Membres

President:

  • Joan Playà Guirado, alcalde, o el regidor en qui delegui. 

Vocals:

  • Melani Solís Cintas (titular) i Joan Comellas Playà (suplent), en representació del Grup Municipal Alternativa per Castellbisbal
  • Irene Aguilar Artacho (titular) i Maria Dolors Conde Domínguez (suplent), en representació del Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés
  • Isabel Méndez i Fernández (titular) i Pere Palahí Guzmán (suplent), en representació del Grup Municipal ERC-AM Castellbisbal
  • José Antonio Doutón González (titular) i Ester Simón Simón (suplent), en representació del Grup Municipal Ciudadanos de Castellbisbal
  • Miguel Ángel Montero Madrid, en representació del Grup Municipal CUP Castellbisbal
  • Gemma Margarit Alsina, en representació del Grup Municipal Junts per Catalunya Castellbisbal
Darrera actualització: 08.04.2022 | 16:39