Comissió Interdepartamental de seguiment per a l'Ús de la Llengua Catalana

Comissió de seguiment

Funcions

  • Analitzar el compliment i el desplegament del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Castellbisbal.
  • Actualitzar, ampliar o revisar el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Castellbisbal.
  • Informar periòdicament del grau d’aplicació d’aquest Reglament perquè la corporació prengui les mesures oportunes per garantir-ne el compliment.

Membres

President:

Vocals:

Darrera actualització: 29.12.2020 | 13:52