Regidoria de Medi Ambient

Aquesta àrea assumeix les següents competències:

En matèria de sostenibilitat ambiental:

 • Educació mediambiental i foment de polítiques de sostenibilitat.
 • Gestió sostenible dels residus.
 • Promoció d’energies renovables i estalvi d’energia.
 • Aplicació i foment de programes de recollides selectives.
 • Agenda 21.

En matèria de medi natural:

 • Educació ambiental i foment de polítiques de protecció de la natura.
 • Projectes de redacció i construcció de parcs fora de les zones urbanes.
 • Tinença d’animals domèstics.
 • Conservació i millora de la xarxa de camins rurals.
 • Incendis forestals. Sistemes de prevenció i protecció.
 • Caça i pesca.
 • Recuperació i promoció de l’agricultura local.
 • Gestió forestal.
 • Prevenció i control del confort ambiental.
 • Col·laboració en el control dels abocaments d’aigües residuals.
 • Protecció de l’ambient atmosfèric.
 • Promoció de plans de reforestació.
 • Rehabilitació d’entorns naturals.
 • Protecció del medi natural.
 • Voluntariat ambiental.

En matèria de serveis públics ambientals:

 • Gestió dels serveis de Deixalleria i punts verds.
 • Planificació de la instal·lació de contenidors soterrats.
 • Servei de recollida de residus urbans.
 • Gestió Centre Acollida d’Animals de Companyia.
 • Servei de neteja de via pública (carrers, parcs i jardins...)
 • Gestió d'horts urbans.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 14:23