Regidoria de Seguretat Ciutadana

Aquesta àrea assumeix les següents competències:

 • Exercici de les competències establertes a la Llei de Policies Locals de Catalunya.
 • Potestat sancionadora en matèria de trànsit.
 • Organització i coordinació de la Policia Local.
 • Educació viària.
 • Senyalització vial.
 • Gestió i firma de convenis amb d'altres administracions per a matèries de trànsit, vigilància del municipi i d'altres relacionats amb l'àrea.
 • Concessió de llicències d'ocupació de la via pública, o aprofitament sobre la mateixa.
 • Autoritzacions per a la venda de material pirotècnic, per a la celebració d'espectacles en general en la via pública o en terrenys privats quan en necessitin i per fer publicitat a la via pública o per repartiment domiciliari.
 • Llicències i autoritzacions d'ocupació de domini públic.
 • Vigilància, ordenació i gestió de la via pública, d'acord amb el compliment de les competències assignades en la Llei de policies locals, ordenances municipals i altra normativa vigent.
 • Cooperació de la policia local i altres forces de policia i de cossos de seguretat d'àmbit superior, en funcions de policia judicial i ordre públic.
 • Pla de mobilitat i adaptació de mesures per a una ordenació millor del trànsit.
 • Gestió, conservació del parc, i manteniment del vehicles que composen el parc mòbil de la policia local.
 • Retirada de vehicles abandonats a la via pública. Servei de grua.
 • Gestió dels guals.
 • Vigilància del mercat de venda no sedentària.
 • Coordinació amb la resta d'àrees per preveure serveis policials.
 • Pla de gestió forestal en temes de seguretat.
 • Defensa forestal.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 14:40