Regidoria d'Urbanisme i Cohesió Territorial

Aquesta àrea assumeix les competències següents:

En matèria de planificació i urbanisme

 • Ordenació i gestió urbanística territorial.
 • Afectació de grans infraestructures sobre el municipi.
 • Relació amb les entitats de juntes d’urbanitzacions residencials, associacions de veïns i juntes de compensació per temes de planificació i manteniment.
 • Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Rehabilitació urbana.
 • Cartografia i SIG.

En matèria d'obres públiques i privades

 • Projecció i execució d'obres públiques municipals.
 • Seguiment obres públiques.
 • Pavimentació i conservació de les vies públiques i instal·lació de mobiliari urbà.
 • Projectes d’execució de parcs dins de zones urbanes.
 • Protecció de la legalitat urbanística.
 • Control de les obligacions dels propietaris de terrenys i edificacions.
 • Concessió i seguiment de llicències urbanístiques.
 • Ocupació de la via pública derivada de l’execució d’obres.
 • Connexions clavegueram.
 • Intervenció en l’ús del sòl i subsòl.
 • Manteniment de vies públiques, parcs i espais públics (Brigada Municipal).
 • Gestió Línia Verda.
 • Brigada d’intervenció ràpida.
 • Conservació del mobiliari urbà.
 • Jardineria.
 • Gestió dels polígons industrials.
 • Coordinació amb les àrees corresponents sobre els temes relacionats amb els polígons industrials.

En matèria d'edificis i equipaments municipals

 • Conservació i manteniment de tots els edificis i equipaments municipals.
 • Conservació i manteniment dels centres d'educació infantil i de primària.
 • Intervenció-Rehabilitació en béns patrimonials (Masia de Can Pedrerol i altres).
 • Serveis interiors i exteriors de l'Ajuntament i els seus edificis de caràcter general contractats (neteja, etc.).

En matèria d'habitatge

 • Habitatge social i juvenil.
 • Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.
 • Polítiques d’Habitatge.
 • Servei Local d’Habitatge.
 • Pla Local d’Habitatge.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 13:14