Inversions i compromís

Dilluns, 15 d'octubre de 2018 a les 08:00

Article del butlletí informatiu municipal número 40 (Setembre - Octubre 2018)

ssSi bé hem incorporat l’exercici de retre comptes de la feina realitzada en acte públic, les mesures de bon govern i transparència en la nostra gestió diària fan que ens marquem un major grau d’exigència, com a servidors públics que som. D’aquí que en aquest butlletí dediquem diferents pàgines a informar de l’estat del Pla d’inversions 2018-2019 i de xifres i resultats d’activitats i serveis d’interès públic. 

Hi ha projectes dels quals ens hem de sentir orgullosos perquè ja s’han fet realitat i amb els resultats desitjats: noves millores en el transport públic, l’eliminació de les zones blaves o el canvi de gespa del camp de futbol, en són exemples. Els primers estudis encarregats de l’equipament per entitats, o del centre integral de serveis per a la gent gran també s’han finalitzat, i s’han iniciat nous serveis com els educadors de carrer o l’oficina d’atenció ciutadana a Santeugini. 

També hi ha d’haver espai per a l’autocrítica, per l’estructura administrativa limitada que no ens permet anar tan de pressa com voldríem i molta burocràcia que ens alenteix projectes. Però el fet de comptar amb el suport majoritari dels grups municipals al Pla d’inversions suposa una garantia de què es podran implementar amb èxit, tot i que requereixin més temps. Ens referim, per exemple, a la urbanització del carrer de la Lluna o les obres del clavegueram del sector nord-oest de la població.

Els pressupostos per al 2019 incorporaran les inversions pendents o en tramitació: seran eines de cabdal importància en la gestió municipal, ja que hi reflectim els compromisos adoptats amb la ciutadania, donem resposta a les necessitats reals i fan palesa la il·lusió per aconseguir que Castellbisbal millori amb una dinàmica constant de progrés i transformació social.

Darrera actualització: 18.06.2019 | 10:45