Regidoria de Seguretat Ciutadana

Aquesta àrea assumeix les següents competències:

 • Exercici de les competències establertes a la Llei de Policies Locals de Catalunya
 • Potestat sancionadora en matèria de trànsit
 • Organització i coordinació de la Policia Local
 • Educació Viària
 • Senyalització Vial
 • Gestió i firma de convenis amb d'altres administracions per a matèries de trànsit, vigilància del municipi i d'altres relacionats amb l'àrea
 • Concessió de llicències d'ocupació de la via pública, o aprofitament sobre la mateixa
 • Autoritzacions per a la venda de material pirotècnic, per a la celebració d'espectacles en general en la via pública o en terrenys privats quan en necessitin i per fer publicitat a la via pública o per repartiment domiciliari
 • Llicències i autoritzacions d'ocupació de domini públic
 • Vigilància, ordenació i gestió de la via pública, d'acord amb el compliment de les competències assignades en la Llei de policies locals, ordenances municipals, i altra normativa vigent 
 • Cooperació de la policia local i altres forces de policia i de cossos de seguretat d'àmbit superior, en funcions de policia judicial i ordre públic
 • Pla de mobilitat i adaptació de mesures per a una ordenació millor del trànsit
 • Gestió, conservació del parc, i manteniment del vehícles que composen el parc mòbil de la policia local
 • Retirada de vehicles abandonats a la via pública. Servei de grua
 • Gestió dels guals
 • Vigilància del mercat de venda no sedentària
 • Coordinació amb la resta d'àrees per preveure serveis policials
 • Pla de gestió forestal en temes de seguretat 
 • Defensa forestal

Darrera actualització: 28.01.2021 | 11:19